[REQ_ERR: 403] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason. Biodentaplast – Ribet Dentistes – Clínica Dental
Loading...

Biodentaplast

Home / Sin categoría / Biodentaplast

Pròtesis lliures de metall, totalment fabricades amb resina injectada, que ens permet solidesa i flexibilitat. Evita erosions a les dents que suporten les pròtesis removibles. Permet fer pròtesis removibles sobre implants amb gran retenció, sense gaires dificultats tècniques ni cost econòmic.

 
AVÍS LEGAL
BY BRAIN UP GRUP